Fintech – finansiell teknologi

 

Fintech er en kraftig voksende bransje. Bransjen utvikler, leverer og drifter digitale løsninger for finansiell sektor og opplever et voldsom press fra sektoren når det gjelder å utvikle nye, effektive og markedsriktige løsninger på kjente utfordringer, men også en voksende etterspørsel etter helt nye produkter og tjenester som ikke markedet har sett før.

Finansiell sektor som tradisjonelt ble dominert av de store bankene og forsikringsselskapene har ikke minst takket være elektronikkens inntog og utviklingen av informasjonsteknologien blitt utsatt for store utfordringer. Det tradisjonelle “håndverket” har i veldig stor grad vist seg å kunne bli erstattet av elektronikk og digitale løsninger. Og da utvikler bankene og forsikringsselskapene ser mer og mer i retning av å bli rene teknologibedrifter. Kommunikasjonen med kundene skjer i hovedsak digitalt så det ene bankkontoret etter det andre legges ned, For nå er nettet møteplassen. Dette er smertefulle prosesser for bransjer som ikke har vært vant til andre utfordringer enn konkurransen dem i mellom. Ikke minst fordi elektronikken har skapt helt nye forutsetninger for rasjonell drift. Det betyr nedbemanning når det gjelder personell med tradisjonell bankkompetanse og rekruttering av IT-folk som kan programmering og systemering, men som vet lite om bank.

Den teknologiske utvikling åpner dessuten for helt nye tjenester og produkter. Det gir seg for eksempel uttrykk i at betalingstjenestene har blitt betydelig raskere, sikrere og smidigere enn de var tidligere. For hvem kunne tenke seg muligheten av å kunne vippse over penger med mobiltelefonen for bare ti år siden? Ikke mange og de som kunne måtte ha en vel utviklet fantasi. Men samtidig som at tjenestene blir bedre så stiller stadig flere seg spørsmålet om det bare skal være de tradisjonelle leverandørene som skal levere dem. Nok en utfordring. For det er naturligvis ingen naturlov som tilsier at det bare er bankene som skal tilby betalingstjenester. Hvorfor ikke Google, Facebook, Microsoft eller en hvilken som helst annen teknologibedrift? Deres styrke er jo at de har berøringspunkter med et ufattelig stort antall mennesker som allerede er fortrolig med deres teknologi og som har tillit til at den funker. For kundene er det først og fremst tilgjengeligheten som teller. Den skepsisen som lenge rådet når det gjaldt det å overføre penger – for eksempel å betale regninger – over nettet har i stor grad forsvunnet. Banken har således ikke noe stort fortrinn lenger når det gjelder det å levere betalingstjenester gå veien ligger åpen for nye aktører.