Elektronisk utstyr brukes til så mangt

 

Det aller meste av det vi omgir oss med til daglig inneholder en eller annen elektronisk komponent. Det er i det hele tatt vanskelig å se for seg hverdagen uten elektronikk selv om det for unge menneskers besteforeldre var helt naturlig å leve uten. Men det var før mobiltelefoniens tid, lenge før Internett, bredbånd og laptoper og den gangen da man lyttet til musikk enten på radio, på sveivegrammofoner eller «live». Elektronikken er en bærebjelke i moderne teknologi og et mangefasettert fagfelt som det undervises i fra gymnasienivå til universitetsnivå, men for folk flest er det ikke nødvendig å kunne mye om den underliggende materien – om bits, bites, invertere, logiske porter eller multiplekser. Det rekker lenge å kunne hvordan man skal håndtere de mange produktene som inneholder elektroniske komponenter. For det er som nevnt mange og det blir stadig flere av dem.

En enklere hverdag

Det er for eksempel ikke så mange årene siden at en gressklipper var hånddrevet og helt fri for både elektriske og elektroniske komponenter. Så kom den elektriske klipperen som så i sin tur etter hvert kom til å bli erstattet av den selvgående klipperen som er proppfull av elektroniske komponenter. At elektronikken gjør hverdagen enklere i veldig mange henseende er det ikke tvil om, men det er like sikkert at den er vanedannende. For hvor mange av oss har ikke følt oss helt hjelpeløse når mobiltelefonen ikke fungerer, når bilen plutselig stopper på landeveien eller når bankomaten enten spiser kortet eller rett og slett bare er i ustand? Vi tar alle mer eller mindre for gitt at disse moderne hjelpemidlene skal fungere. I så stor grad at vi ikke har noen plan B dersom så ikke er tilfellet. Og i situasjoner der elektronikken ikke fungerer eller ikke er tillatt å brukes blir man lett rastløs og kjenner hvordan abstinensen gnager i en. Mange stresses voldsomt av å være utenfor rekkevidde når de befinner seg om bord på et fly. Bare legg merke til hvor mange som desperat finner frem mobilen etter landing for igjen å komme i kontakt med omverdenen. Det er nesten komisk å høre alle plingene i telefoner etter hvert som de blir satt på igjen – ofte lenge før det egentlig er lov å slå dem på.

Utilgjengelig teknikk

Elektronikken har åpnet mange dører. Men den har også lukket noen dører. En gang for alle. For da teknikken var enklere var det lettere for den enkelte bruker å forstå virkemåten og å selv kunne gå inn i teknikken for å reparere og forbedre. Slik er det nesten ikke lenger. Elektronikken ligger bak et lukket skall som man bare kan komme til om man har den riktige mykvaren. Og det er det naturligvis bare produsenten og dens samarbeidspartnere som har.