Internett demokratiserer markeder

 

Aksjemarked er et godt eksempel på at den teknologiske utviklingen med all sin elektronikk har åpnet deler av samfunnet for helt nye grupper. Før elektronikken gjorde sitt inntog foregikk kjøp og salg av aksjer med lite innsyn fra kontrollmyndigheter. Forholdene lå dermed veldig godt til rette for forskjellsbehandling der de små investorene så godt som alltid trakk det korteste strået. Dessuten var informasjon relevant for å vurdere hva en aksje var verd veldig ujevnt fordelt. De som satt nærme det aktuelle selskapet enten som ansatt, styremedlem eller stor eier hadde normalt mye bedre og mer oppdatert informasjon enn folk flest. Og det benyttet de seg av. Innsidehandelen florerte og nesten ingen ble tatt.

I dag er dette annerledes. Elektronikk og digitale prosesser har forandret bildet totalt. Takket være Internett kan informasjon spres samtidig til alle – uansett hvor man befinner seg og hvem man er. Dessuten har elektronikken gjort markedsovervåkning mye enklere og mer effektivt. På Oslo Børs har man for eksempel for en tid tilbake utviklet et eget system for markedsovervåking som har vunnet stor oppmerksomhet utenlands.

Teknikken har altså gjort aksjemarkedet til et marked der alle kan delta på like vilkår.