Digitalisering og bærekraftig vekst

Det er hevet over enhver tvil at teknologien vi bruker i hverdagen blir mer og mer fremragende. For mange av oss kan det virke overveldende og futuristisk, og det kan være vanskelig å følge med på alt av nye innovasjoner. Siden vi som samfunn i stor grad har akseptert at de elektroniske duppedingsene våre skal gjøre livene våre enklere, er det viktig at også bedrifter kaster seg på bølgen på en måte som er både vettug og bærekraftig.

Digitale løsninger for fremtiden

Det snakkes mye om økonomisk vekst og teknologiske fremskritt går hånd i hånd, men det er ikke gitt at utviklingen gagner alle. Når bedrifter velger å satse på automatisering for å holde kostnader nede, kan mange ende opp med å miste jobbene sine. Ikke alle er like begeistret for denne utviklingen. Samtidig er det andre dører som åpner seg opp. Se bare på konserner som Nordlo, som med sin it-drift lager digitale løsninger ment for å forbedre folks arbeidsliv.

Elektroniske løsninger og det grønne skiftet

Det er et enormt fokus på klima om dagen, og mange mener digitalisering er avgjørende for den grønne omstillingen. Ikke alle er like begeistret for kunstig intelligens og hvordan dette vil påvirke samfunnet, men noe stadig flere får øynene opp for er 3D-printing. Denne teknologien kan spare både penger og miljø, noe studenter fra NTNU beviste da de klarte å printe ut nye håndtak til brannskapene på universitet.

Dersom 3D-printere en dag blir allemannseie, er det mange dører som åpner seg. Vi vil i mindre enn tidligere være nødt til å bestille varer på nett og vente på at det skal fraktes fra andre siden av kloden og fram til nærmeste hentested hvor vi kan plukke dem opp. Samtidig er det ikke gitt at 3D-printing, selv når teknologien er såpass ny, vil være spesielt rask.

Hva sier regjeringen?

Norske myndigheter med Erna Solberg i spissen har for lengst understrekt viktigheten av å oppnå de nødvendige klima- og miljøgevinstene. Omstillingen vi driver med i Norge skal sikre lønnsomme jobber, ifølge Solberg selv. Det er vel og bra, selv om det også er viktig at vi borgere følger med på det myndighetene våre jobber med og ser til at de også jobber for miljøets beste. Vi har alle et ansvar for at de teknologiske nyvinningene brukes på best mulig måte.

En spennende fremtid

Stadig flere elektroniske løsninger dukker opp i samfunnet, og det er vanskelig å spå hvordan morgendagen ser ut. Bærekraftig vekst er på myndighetenes agenda, noe som gjør det viktig at vi velger kompetente ledere som kan styre den skuta som er i samfunnet i riktig retning. Vi vil alle det beste for oss selv og fellesskapet, og vi ønsker oss alle en grønn planet. Når det er samsvar mellom økonomiske interesser og bærekraftig utvikling er det grunn til å smile, selv om det ikke alltid har vært slik at bærekraft har gått hånd i hånd med økonomisk vekst. La oss jobbe for at digitaliseringen fører oss i riktig retning, også når det kommer til arbeidsplasser.