Smarte gründer hoder

Våre imponerende naboer i Sverige har bidratt stort med teknologi som verden har omfavnet: merkenavn som Skype, Spotify, Minecraft og Candy Crush er alle svenske oppfinnelser som har opplevd massiv suksess. Det er lett å tenke at Norge ikke har den samme evnen til å tenke nytt og sette idéer ut i livet, men sannheten er en litt annen. Norge er faktisk blant de fremste i verden på å lansere ny, global teknologi. Men der svenskene har fokus på “teknologi for massene”, i form av apper og websider, har Norge kompetanse innenfor såkalt dyp-teknologi: dette er nyvinninger som krever kompetanse innenfor et bestemt felt, som for eksempel shipping, olje og gass og grønn energi. Disse feltene har ikke den samme “sexy-faktoren” som de store app-merkevarene, men både økonomisk og innovasjonsmessig har norsk teknologi hatt en enorm påvirkning på verdenssamfunnet. Det er nok av smarte gründerhoder i disse sektorene. Andre deler av dyp-teknologi, som algoritmeutvikling og kunstig intelligens har allikevel ikke Norge vært fremst, men det kan endre seg.

Teknologiene som forandrer verden

Utfordringen som må passeres for at Norge skal lede an i utviklingen av ny “dyp-teknologi” handler ikke om kunnskap. Norske universiteter utdanner et stort antall talentfulle, ambisiøse og intelligente gründere og arbeidstagere, men som så mye annet i verden følger det pengestrømmen. Det er rett og slett et faktum at de aller lyseste hodene gjerne blir rekruttert av de som har mest penger å investere. For Norges del har dette vært todelt: en uforholdsmessig stor del har gått til den lukrative olje- og gassbransjen, mens en stor del, som er en trend over hele Europa, har gått til USA, som i stor grad støvsuger markedet. Dette er i seg selv ikke negativt – at talenter går til der ressursene finnes er med på å skape innovasjon som hele verden nyter av – men for Norges del vil det være viktig i de kommende tiår å gjøre det både lukrativt og spennende å være med på norske prosjekter fremfor internasjonale, og å få midler til å fokusere på andre bransjer enn bare de tradisjonelle primærnæringene. Vi har både kunnskapsnivået, pengene og det politiske landskapet til å skape store verdier, så lenge vi peker ut retningen.

En virkelig digital hverdag

Vi har bare så vidt sett begynnelsen på hvordan digitalisering kommer til å endre våre liv. I dag er det grep du kan ta for å sikre at den nye digitale hverdagen ikke medfører at du forkaster minner fra den gamle. Fotoalbumer, videokassetter og andre minner kan bli borte i brann, vannlekkasjer eller de kan mistes eller kastes ved et uhell. Mange har opplevd å miste tusenvis av gode bilder fordi mobiltelefonen har blitt stjålet eller gått i stykker. Sørg for å lagre disse tingene trygt, slik at du og familien kan nyte det i fremtiden. Du kan få hele samlingen overført hos BGA Minner med digitalisering av analoge formater i høy kvalitet. Får du det gjort profesjonelt slipper du både en stor jobb, og du vet at det blir gjort riktig. Etterpå lønner det seg å lagre minnene i skyen: om du har dem på en ekstern harddisk for eksempel, så er det fortsatt en risiko for at den går i stykker eller blir borte i brann.