Elektronisk utstyr kan påvirke flyet

Hver gang vi sitter på et fly får vi beskjed om at det elektroniske utstyret vi har med, som har sendere eller mottakere må skrus av eller settes i flight mode, om dette er mulig. I tillegg blir vi anmodet om å ha alt elektronisk utstyr, inkludert det vi kan sette i flight mode, avslått under avgang og landing. Men er det egentlig noen grunn til det, eller har det ingenting å si om du dropper å skru av dine dingser? NRKs Forbrukerinspektørene har tatt på seg oppgaven med å sjekke dette ut, og vi skal se litt nærmere på hva de fant ut.

Mobiltelefoner kan, i teorien, påvirke flysystemene, og enkelte piloter mener at disse har ført til støy på hodetelefonene deres. Derimot har ikke Luftvartsverket funnet noen bevis på at mobiltelefoner har utløst farlige situasjoner i nyere tid.

Men er det virkelig sånn at elektronisk utstyr med sender og mottaker kan være farlig? Kan de innvirke på flyets systemer?

Det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA har pålagt flyselskapene å legge frem bevis for at bruk av disse er ufarlige om de skal godkjenne bruken. På grunn av den høye kostnaden denne typen undersøkelser medfører velger derfor flyselskapene den enkleste utveien, nemlig å be passasjerene om skru de av.

De fleste mobiltelefoner, nettbrett og PCer har noe som heter flymodus. Når det elektroniske utstyret settes i flymodus vil de ikke lenger bli koblet mot mobilnettet og radiobølgene blir slått av.

I mange av dagens fly kan man derimot koble seg opp mot Wifi, som er en annen type radiobølger som ikke har innvirkning på flyet. Så da er du reddet om du hadde tenkt å slå ihjel litt tid på flyet med å surfe etter et nytt deksel til din iphone x.

Hos SAS har de på noen av flyene installert egne basestasjoner. Disse må også slås av under letting og landing, men under selve flyvningen vil de være på, og mobiltelefoner vi koble seg til disse fremfor det ordinære mobilnettverket. På den måten vil passasjerene kun trenge å sette enhetene i flymodus ved avgang og landing.

Elektronisk utstyr ombord et fly skal i prinsippet være skjermet for elektromagnetisk interferens. Derfor er det liten sannsynlighet for at en mobil som ikke er avslutt skal ha noen innvirkning på flyet. Når det er sagt så er skjermingen ment for det elektroniske utstyret som er installert på flyet. Man kan derfor ikke garantere at også mobiltelefoner er beskyttet. Når flyet er høyt oppe i luften vil ikke mobiltelefonene lenger ha kontakt med basestasjonene på bakken. De vil derfor drive med konstant søking etter nettverk, og det er dette som potensielt kan påvirke flyet.

Det er altså ingen sikre holdepunkt for at mobiltelefoner kan føre til at et fly styrter, men det motsatte er foreløpig ikke bevist. Inntil videre anbefaler vi derfor på det sterkeste at du lytter til beskjeden du får ombord i flyet.